Aktualności

Trwa rekrutacja na XVI edycję studiów podyplomowych (2018/2019) –
szczegóły w zakładce REKRUTACJA.

Informacja dla słuchaczy XV edycji (2017/2018):
Przypominamy, że do końca września 2018r. należy złożyć u wybranego prowadzącego pracę końcową. Brak złożenia pracy w tym terminie, skutkuje brakiem rejestracji Państwa jako absolwentów XV edycji studiów podyplomowych ZiSZJ. Kontakt do dr M.Rajkiewicza w ww.sprawie: 602 788 910; kontakt do dr A.Walaszczyk w ww.sprawie: 502 775 036 lub anna.walaszczyk@p.lodz.pl; kontakt do innych prowadzących w ww.sprawie: e-mail ze strony www.woiz.pl.