Aktualności

Wjazd na teren Kampusu PŁ
Ze względu na wprowadzone w ostatnim czasie na Politechnice Łódzkiej procedury zapewnienia bezpieczeństwa, wjazd na teren Kampusu PŁ jest możliwy jedynie za odpłatnością. Odpłatność za parkowanie na terenie Kampusu dotyczy wszystkich użytkowników parkingów na jego terenie zlokalizowanych, łącznie ze studentami, słuchaczami i pracownikami.