Aktualności

W dniu 16 lutego o godz. 17:30 w sali 124B (Lodex), odbędą się egzaminy z semestru zimowego obejmujące przedmiot Zarządzanie Jakością (TQM) oraz Wymagania Norm ISO serii 9000.
Obecność na egzaminach jest obowiązkowa.
Zajęć w dniu 17 lutego nie ma. Zajęcia rozpoczynają się zjazdem w dniach 23-24.02.2018r.

Wjazd na teren Kampusu PŁ
Ze względu na wprowadzone w ostatnim czasie na Politechnice Łódzkiej procedury zapewnienia bezpieczeństwa, wjazd na teren Kampusu PŁ jest możliwy jedynie za odpłatnością. Odpłatność za parkowanie na terenie Kampusu dotyczy wszystkich użytkowników parkingów na jego terenie zlokalizowanych, łącznie ze studentami, słuchaczami i pracownikami.