Cele studiów i Prowadzący

Celem studiów jest wzbogacenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania firmą i Systemów Zarządzania Jakością, głównie u aktualnej i potencjalnej kadry zarządzającej przedsiębiorstw, poprzez przekazanie wiedzy i doświadczeń z zakresu opracowania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia Systemów Zarządzania Jakością (SZJ), Systemów Zarządzania Środowiskiem, Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy.

Szczególny nacisk jest położony na kształtowanie u Słuchaczy umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości.

Prowadzący:

prof. Jerzy Lewandowski (ZJ TQM), dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski (ZJ TQM, Statystyczna Kontrola Procesu), dr hab. inż. Marek Matejun (Podstawy Zarządzania Firmą),  dr inż. Katarzyna Boczkowska (System BHP), dr inż. Konrad Niziołek (System Zarządzania Środowiskiem), dr inż. Mieczysław Rajkiewicz (Wymagania ISO 9001:2015 w dążeniu do trwałego sukcesu, System Zarządzania w branży motoryzacyjnej, Audit w SZ), doc. dr inż. Marek Sekieta (Dokumentacja SZJ, Koszty Jakości), dr inż. Aleksandra Makowska (Marketingowe podejście do jakości), dr inż, Maciej Bielecki (Metody i Techniki ZJ, Zarządzanie logistyczne, Komputerowe wspomaganie SZJ), dr inż. Aleksandra Polak-Sopińska (Ergonomia w SZJ, Koszty Jakości), dr inż. Anna Walaszczyk (Wymagania ISO 9001:2015 w dążeniu do trwałego sukcesu, Dokumentacja SZJ, Seminarium), dr inż. Małgorzata Wiśniewska (System Zarządzania Bezpieczeństwem informacji), dr inż. Joanna Mnich (Podstawy Prawa Gospodarczego w SZJ, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, Akredytacja laboratoriów), dr inż. Barbara Galińska (System Zarządzania w Łańcuchu Dostaw), Bogdan Woźniak – Sędzia (Podstawy Prawa Gospodarczego w SZJ), Specjaliści firmy DEKRA (Wdrażanie i certyfikacja).