Program i plan zajęć

Plan zajęć_sem.letni – zostanie zamieszczony do 21.02.2018r.
UWAGA! W dniu 16 lutego o godz. 17:30 w sali 124B (Lodex), odbędą się egzaminy z semestru zimowego obejmujące przedmiot Zarządzanie Jakością (TQM) oraz Wymagania Norm ISO serii 9000. Obecność na egzaminach jest obowiązkowa. Zajęć w dniu 17 lutego nie ma. Zajęcia rozpoczynają się zjazdem w dniach 23-24.02.2018r.

Terminarz zjazdów 2017/2018:
sem. letni:
1. 16 lutego 2018
2. 23-24 lutego 2018
3. 2-3 marca 2018
4. 9-10 marca 2018
5. 16-17 marca 2018
6. 23-24 marca 2018
7. 13-14 kwietnia 2018
8. 20-21 kwietnia 2018
9. 11-12 maja 2018
10. 18-19 maja 2018
11. 25-26 maja 2018
12. 8-9 czerwca 2018

Pliki do pobrania:
1)  semestr_plan_stud_podypl._ZiSZJ_2017_2018– Program studiów
2) Matryca efektów kształcenia

Program XIV edycji studiów to ogółem 274 godziny dydaktyczne w tym zajęcia teoretyczne (wykłady) oraz zajęcia praktyczne (ćwiczenia, projekty).
Zajęcia dydaktyczne odbywają się przez dwa semestry w systemie zaocznym
w piątki w godz. 16:30 – 20:30 i soboty od 8:30 do ok. 16:00.
Średnio w semestrze przewiduje się od 11 do 14 zjazdów piątkowo-sobotnich.

Wykaz przedmiotów realizowanych podczas studiów:

– Podstawy Zarządzania Firmą
– Marketingowe podejście do jakości
– Podstawy Prawa Gospodarczego w Systemach Zarządzania Jakością (SZJ)
– Zarządzanie Jakością (TQM)
– Zarządzanie Logistyczne w SZJ
– Wymagania Norm ISO serii 9000
– Dokumentacja w SZJ
– Metody i Techniki Zarządzania Jakością
– Ergonomia w SZJ
– Statystyczne Sterowanie Procesem
– System Zarządzania BHP
– System Zarządzania Środowiskiem
– Branżowe Systemy Zarządzania
– Audit w ZSZ
– Komputerowe wspmaganie SZJ
– Koszty Jakości
– Wdrażanie i Certyfikacja (DEKRA)