Program i plan zajęć

Plan zajęć_ semestr letni 2019/2020: dostępny z końcem lutego 2020

Terminarz zjazdów 2019/2020:
sem. zimowy:
1) 11-12.10.2019r.
2) 18-19.10.2019r.
3) 25-26.10.2019r.
4) 8-9.11.2019r.
5) 15-16.11.2019r.
6) 22-23.11.2019r.
7) 29.11.2019r.
8) 6-7.12.2019r.
9) 13-14.12.2019r.
10)10-11.01.2020r.

sem. letni:
1) 6-7.03.2020r.
2) 13-14.03.2020r.
3) 20-21.03.2020r.
4) 27-28.03.2020r.
5) 3-4.04.2020r.
6) 17-18.04.2020r.
7) 24-25.04.2020r.
8) 8-9.05.2020r.
9) 15-16.05.2020r.
10) 22-23.05.2020r. (DEKRA_zajęcia)
11) 5-6.06.2020r. (DEKRA_zajęcia i egzaminy)
12) 19-20.06.2020r. (zjazd rezerwowy)

Pliki do pobrania:
1)  ZiSZJ_XVIed– Program studiów
2) Matryca efektów kształcenia

Program XVI edycji studiów to ogółem 274 godziny dydaktyczne w tym zajęcia teoretyczne (wykłady) oraz zajęcia praktyczne (ćwiczenia, projekty).
Zajęcia dydaktyczne odbywają się przez dwa semestry: w piątki w godz. 16:30 – 20:30 i soboty od 8:30 do ok. 16:00. Średnio w semestrze przewiduje się od 10 do 13 zjazdów piątkowo-sobotnich.

Wykaz przedmiotów realizowanych podczas studiów:

– Podstawy Zarządzania Firmą
– Marketingowe podejście do jakości
– Podstawy Prawa Gospodarczego w Systemach Zarządzania Jakością (SZJ)
– Zarządzanie Jakością (TQM)
– Zarządzanie Logistyczne w SZJ
– Wymagania ISO 9001:2015 w dążeniu do trwałego sukcesu
– Dokumentacja w SZJ
– Metody i Techniki Zarządzania Jakością
– Ergonomia w SZJ
– Statystyczne Sterowanie Procesem
– System Zarządzania BHP
– System Zarządzania Środowiskiem
– Branżowe Systemy Zarządzania
– Audit w ZSZ
– Komputerowe wspmaganie SZJ
– Koszty Jakości
– Wdrażanie i Certyfikacja (DEKRA)