Program i plan zajęć

Plan zajęć: Zjazd nr 1 – 4: PLAN_XV ED

Terminarz zjazdów 2017/2018:
sem. zimowy:
1. 13-14 października 2017
2. 20-21 października 2017
3. 27-28 października 2017
4. 17-18 listopada 2017
5. 24-25 listopada 2017
6. 1-2 grudnia 2017
7. 8-9 grudnia 2017
8. 15-16 grudnia 2017
9. 12-13 stycznia 2018
10. 19-20 stycznia 2018
11. 26-27 stycznia 2018
sem. letni:
terminarz na sem. letni zostanie podany do wiadomości po zakończeniu sem. zimowego

Pliki do pobrania:
1)  semestr_plan_stud_podypl._ZiSZJ_2017_2018– Program studiów
2) Matryca efektów kształcenia

Program XIV edycji studiów to ogółem 274 godziny dydaktyczne w tym zajęcia teoretyczne (wykłady) oraz zajęcia praktyczne (ćwiczenia, projekty).
Zajęcia dydaktyczne odbywają się przez dwa semestry w systemie zaocznym
w piątki w godz. 16:30 – 20:30 i soboty od 8:30 do ok. 16:00.
Średnio w semestrze przewiduje się od 11 do 14 zjazdów piątkowo-sobotnich.

Wykaz przedmiotów realizowanych podczas studiów:

– Podstawy Zarządzania Firmą
– Marketingowe podejście do jakości
– Podstawy Prawa Gospodarczego w Systemach Zarządzania Jakością (SZJ)
– Zarządzanie Jakością (TQM)
– Zarządzanie Logistyczne w SZJ
– Wymagania Norm ISO serii 9000
– Dokumentacja w SZJ
– Metody i Techniki Zarządzania Jakością
– Ergonomia w SZJ
– Statystyczne Sterowanie Procesem
– System Zarządzania BHP
– System Zarządzania Środowiskiem
– Branżowe Systemy Zarządzania
– Audit w ZSZ
– Komputerowe wspmaganie SZJ
– Koszty Jakości
– Wdrażanie i Certyfikacja (DEKRA)