Program i plan zajęć

Plan zajęć: PLAN_XVI ED

Terminarz zjazdów 2018/2019:
sem. letni:
1) 1-2.03.2019r.
2) 8-9.03.2019r.
3) 15-16.03.2019r.
4) 22-23.03.2019r.
5) 29-30.03.2019r.
6) 5-6.04.2019r.
7) 12-13.04.2019r.
8) 10-11.05.2019r.
9) 17-18.05.2019r.
10) 24-25.05.2019r.
11) 31.05-1.06.2019r.
12) 7-8.06.2019r.
13) 14-15.06.2019r.

Pliki do pobrania:
1)  ZiSZJ_XVIed– Program studiów
2) Matryca efektów kształcenia

Program XVI edycji studiów to ogółem 274 godziny dydaktyczne w tym zajęcia teoretyczne (wykłady) oraz zajęcia praktyczne (ćwiczenia, projekty).
Zajęcia dydaktyczne odbywają się przez dwa semestry: w piątki w godz. 16:30 – 20:30 i soboty od 8:30 do ok. 16:00. Średnio w semestrze przewiduje się od 11 do 14 zjazdów piątkowo-sobotnich.

Wykaz przedmiotów realizowanych podczas studiów:

– Podstawy Zarządzania Firmą
– Marketingowe podejście do jakości
– Podstawy Prawa Gospodarczego w Systemach Zarządzania Jakością (SZJ)
– Zarządzanie Jakością (TQM)
– Zarządzanie Logistyczne w SZJ
– Wymagania ISO 9001:2015 w dążeniu do trwałego sukcesu
– Dokumentacja w SZJ
– Metody i Techniki Zarządzania Jakością
– Ergonomia w SZJ
– Statystyczne Sterowanie Procesem
– System Zarządzania BHP
– System Zarządzania Środowiskiem
– Branżowe Systemy Zarządzania
– Audit w ZSZ
– Komputerowe wspmaganie SZJ
– Koszty Jakości
– Wdrażanie i Certyfikacja (DEKRA)