Program i plan zajęć

UWAGA! Zajęcia w dniu 8 grudnia 2018 (sobota) z dr hab. Markiem Matejunem nie odbędą się. Zajęcia zostaną odpracowane na początku semestru letniego.

Plan zajęć: Plan_zima_XVIed.

Terminarz zjazdów 2018/2019:
sem. zimowy:
1) 12-13.10.2018r.
2) 19-20.10.2018r.
3) 27.10.2018r.
4) 9-10.11.2018r.
5) 16-17.11.2018r.
6) 23-24.11.2018r.
7) 30.11.-01.12.2018r.
8) 7-8.12.2018r.
9) 14-15.12.2018r.
10) 11-12.01.2019r.
11) 18-19.01.2019r.

sem. letni: terminarz zjazdów zostanie podany do wiadomości w styczniu 2019r,

Pliki do pobrania:
1)  ZiSZJ_XVIed– Program studiów
2) Matryca efektów kształcenia

Program XVI edycji studiów to ogółem 274 godziny dydaktyczne w tym zajęcia teoretyczne (wykłady) oraz zajęcia praktyczne (ćwiczenia, projekty).
Zajęcia dydaktyczne odbywają się przez dwa semestry: w piątki w godz. 16:30 – 20:30 i soboty od 8:30 do ok. 16:00. Średnio w semestrze przewiduje się od 11 do 14 zjazdów piątkowo-sobotnich.

Wykaz przedmiotów realizowanych podczas studiów:

– Podstawy Zarządzania Firmą
– Marketingowe podejście do jakości
– Podstawy Prawa Gospodarczego w Systemach Zarządzania Jakością (SZJ)
– Zarządzanie Jakością (TQM)
– Zarządzanie Logistyczne w SZJ
– Wymagania ISO 9001:2015 w dążeniu do trwałego sukcesu
– Dokumentacja w SZJ
– Metody i Techniki Zarządzania Jakością
– Ergonomia w SZJ
– Statystyczne Sterowanie Procesem
– System Zarządzania BHP
– System Zarządzania Środowiskiem
– Branżowe Systemy Zarządzania
– Audit w ZSZ
– Komputerowe wspmaganie SZJ
– Koszty Jakości
– Wdrażanie i Certyfikacja (DEKRA)