Kontakt

Organizator: Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ przy współpracy z DEKRA Sp. z o.o.

Adres: ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź

Sekretariat Katedry Zarządzania Produkcją i Logistyki:
czynny w godzinach 8:30 – 15:00
pok. 16 (parter), tel./fax (0-42) 637-00-43, tel. (0-42) 631 37 54

Kierownik studiów: dr inż. Mieczysław Rajkiewicz,
tel.: 602-788-910, e-mail: mieczyslaw.rajkiewicz@p.lodz.pl

Z-ca Kierownika studiów: dr inż. Anna Walaszczyk
tel.: 502-775-036, e-mail: anna.walaszczyk@p.lodz.pl

Sprawy opłat za studia oraz zaświadczenia: Monika Bojanowska (Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki), tel.: 042 637-00-43

 

Wszystkie studia podyplomowe proponowane przez Katedrę Zarządzania Produkcją i Logistyki:

  1. Menedżerskie Studia Podyplomowe |  2 semestry | kierownik: dr inż. Jan Królikowski | http://msp.woiz.pl
  2. Zarządzanie logistyką  2 semestry | kierownik: dr inż. Maciej Bielecki | http://logistyka.woiz.pl
  3. Zarządzanie i Systemy Zarządzania Jakością | 2 semestry | kierownik: doc. dr inż. Mieczysław Rajkiewicz | http://jakosc.woiz.pl
  4. Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy |  2 semestry | kierownik: dr inż. Katarzyna Boczkowska | http://bhp.woiz.pl
  5. Zarządzanie Produkcją |  2 semestry | kierownik: dr inż. Irena Jałmużna | http://spzp.woiz.pl
  6. Opakowania – projektowanie, technologia, zarządzanie |  2 semestry | kierownik: dr inż. Irena Jałmużna | http://optz.woiz.pl