Opłaty

Opłata za całość studiów (dwa semestry) wynosi 4 200 zł.

W opłatę za studia wliczony jest koszt zdawania egzaminów na Auditora Wewnętrznego SZJ Środowiskowego i BHP oraz na Menedżera Jakości, przeprowadzanych przez firmę DEKRA.

Odpłatności za studia należy dokonywać w terminach przedstawionych poniżej oraz w podpisywanej umowie (umowy będą podpisywane w październiku 2019r.). Standardowa opcja płatności obejmuje 4 raty. Terminy płatności to daty, w których płatności powinny się już znaleźć na koncie PŁ.

Terminarz płatności:

I rata: do 11.10.2019r. (1200zł) – potwierdzenie opłaty I raty należy dostarczyć na spotkanie organizacyjne

II rata: do 13.12.2019r. (1000zł)

III rata: do 14.02.2020r. (1000zł)

IV rata: do 15.05.2020r. (1000zł)

*Opłatę dodatkową stanowi opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w wysokości 30zł. Wpłaty należy dokonać przed odbiorem świadectwa ukończenia studiów na niżej podane konto i zachować potwierdzenie wpłaty.

Opłat należy dokonywać na konto:
Politechnika Łódzka
Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki
90-924 Łódz, ul. Wólczańska 215
NIP: 727-002-18-95
nr konta: 38 1240 3028 1111 0010 3742 2119 (Bank Pekao S.A.)
tytuł przelewu: K-84/ZiSZJ_ED.17/nazwisko i imię słuchacza

  • w sprawie faktur oraz zaświadczeń uczestniczenia w studiach, należy pisać na adres: monika.bojanowska@p.lodz.pl