REKRUTACJA 2018

Rekrutacja na XVI edycję studiów podyplomowych Zarządzanie i Systemy Zarządzania Jakością,
odbywa się w terminie od 30.06.2018r. do 10.10.2019r.

W celu formalnego zgłoszenia się na studia, należy uzupełnić elektronicznie, poniżej udostępnioną do pobrania kartę zgłoszeniową oraz podpisać zgłoszenie – podpisem elektronicznym lub kartę wydrukować, podpisać i zeskanować. Tak przygotowany dokument zgłoszenia, należy przesłać na adres: anna.walaszczyk@p.lodz.pl  i oczekiwać na potwierdzenie odbioru w przeciągu max. 3 dni.

KARTA ZGŁOSZENIOWA – do pobrania: Karta zgłoszenia_ZiSZJ, 

Na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się na godzinę przed pierwszymi zajęciami
w dniu 12.10.2018r. należy dostarczyć:

– potwierdzenie opłaty pierwszej raty za studia (patrz zakładka – Strona Główna – Opłaty) z wyłączeniem osób, których studia będą finansowane przez firmę zgłaszającą na studia,
– ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (minimum na poziomie – licencjat) potwierdzone notarialnie na zgodność z oryginałem lub przedstawienie do wglądu oryginału dyplomu,
– ksero dowodu osobistego.
* wszystkie dokumenty w jednej „koszulce”.

W przypadku pytań dotyczących procesu rekrutacji zapraszam do kontaktu:
anna.walaszczyk@p.lodz.pl lub 502 775 036.

ZAPRASZAMY