REKRUTACJA 2019/2020

W poszczególnych zakładkach niniejszej strony www. zamieszczone są zaktualizowane informacje dotyczące XVII edycji stud. podyplom. Zarządzanie i Systemy Zarządzania Jakością.

Celem dokonania zgłoszenia na studia należy:
– pobrać kartę zgłoszenia: Karta zgłoszenia_ZiSZJ
– uzupełnić kartę elektronicznie,
– wydrukować kartę i podpisać,
– przesłać scan podpisanej karty na adres: anna.walaszczyk@p.lodz.pl (Kierownik stud.podyplom.),
– w przeciagu max. 3 dni od chwili przesłania karty, nastąpi jej rejestracja a potwierdzenie zarejestrowania karty zostanie przesłane zgłaszającemu na adres e-mail, z którego karta została wysłana; w przypadku braku przesłania potwierdzenia zgłoszenia prośba o kontakt telefoniczny pod nr 502 775 036; przesłanie potwierdzenia zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem na studia podyplomowe,
– w przypadku sytuacji związanej z rezygnacją ze zgłoszenia po przesłaniu karty, zgłaszający jest proszony o bezzwłoczne poinformowanie kierownika studiów podyplomowych o tym fakcie.

Rekrutacja trwa od 18 czerwca 2019r. do 27 września 2019r.